Značaj vakcinacije

Učenici naše škole su snimili nekoliko video zapisa edukativnog karaktera o značaju vakcinacije protiv HPV-a i protiv gripe.

Snimanje se odvijalo u sklopu saradnje sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Ovom prilikom se zahvaljujemo doktoru Alisu Kozica koji je omogućio ovakav vid saradnje

Na stranici INZ- a je objavljen tekst sa video zapisima Preuzmi ovdje