Školski odbor

Suljo Kunić, nast., predsjednik, ispred osnivača

Mersiha Baručija, BA., član ispred Nastavničkog vijeća

Senada Halilović-Avdagić, mr., član ispred Nastavničkog vijeća

Majda Fetahagić, dr vet., član ispred Vijeća roditelja