Pravilnici

Interni akt  o zaštiti na radu JU Medicinska škola preuzmi ovdje

Pravilnik o utvrđivanju postupka i provođenja direktnog sporazuma preuzmi ovdje

Koraci postupanja u slučejevima nasilja preuzmi ovdje

Zakon o radu u institucijama BiH preuzmi ovdje

Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate ,pripadnosti i načinu raspodjele javnih prihoda u FBiH preuzmi ovdje

Pravilnik o izboru učenika generacije u srednjoj školi preuzmi ovdje

Pravilnik o korištenju školskih sportskih dvorana preuzmi ovdje

Okvirni program zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška preuzmi ovdje

Protokol o postupanju u slučaju nasilja preuzmi ovdje

Protokol o postupanju u slučaju dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi preuzmi ovdje