Krizni štab

Plan organizacije rada-procedure za plan biosigurnosti. (Link)

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID-19. (Link)

Plan za uspostavljanje i održavanje sistema biosigurnosti u kontekstu COVID-19 (Link)