Kraći historijat

Medicinska škola Zenica osnovana je 1959. godine i u njoj su obrazovani učenici različitih stručnih zvanja od kojih posebno treba istaći stručno zvanje medicinska sestra- tehničar koje konstantno postoji u ovoj školi.

Odlukom Općinskog vijeća o organiziranju Medicinske škole Zenica br. 01-203-53/98 od 14.04.1998. godine škola nosi ime JU Medicinska škola Zenica i kao takva je pravni nasljednik Mješovite srednje medicinske škole. Osnivač škole je Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Škola je javna ustanova u državnoj svojini sa svojstvom pravnog lica.

JU Medicinska škola Zenica prvobitno je počela sa radom pod nazivom Škola za Medicinske sestre i to 5. oktobra 1959. godine. Osnovana je na incijativu tadašnjeg sreskog narodnog odbora u Zenici. U to vrijeme otvara se i nova bolnica u Crkvicama. Najvažniji zadatak škole u to vrijeme bio je da zadovolji potrebe bolnice sa srednje medicinskim kadrom čiji se nedostatak osjećao u to vrijeme ne samo u novo sagrađenoj bolnici i Domu zdravlja, već za čitav zenički region. Sem toga otvaranje Škole ove vrste značio je  u to vrijeme i zadovoljenje interesa za desetine djevojčica svršenih osnovaca iz Zenice i njihovih roditelja, a radnička Zenica je dobila još jedan obrazovni objekat više.

Kao i svaki početak tako je bio težak i početak rada ove škole. Suočena odmah sa nizom problema (nedostatak učila, nedostatak nastavnog kadra, kabineta itd.). Škola je uspjela upisati 82 učenika raspoređenih u tri odjeljenja.

Škola je radila u jednoj smjeni. Imala je honorarnog direktora, dva stalna nastavnika i osam honorarnih nastavnika. No i pored toga na kraju školske godine postignuti su zapaženi rezultati.

Od ukupno 82 učenika, 70 učenika je prošlo, 2 učenika su pala, a 10 učenika se ispisalo.

U slijedećoj školskoj godini 1960/61. škola upisuje dva razreda sa 80 učenika.

U to vrijeme u Zenici i širem zeničkom području bilo je oko 250 bolničara koji su željeli da steknu srednje-medicinsko obrazovanje.

Na incijativu sreskog narodnog odbora škola otvara i dva razredna odjeljenja čije školovanje traje dvije godine, po skraćenom nastavnom planu i programu. Školovanje ovih učenika je bilo veoma uspješno, od upisanih 52 učenika, 51 učenik je završio sa uspjehom.

Godinama poslije broj odjeljenja se povećavao. Tako je u školskoj 1970/71. godini škola imala 12 odjeljenja.

Pored redovne nastave u školi su postojale vannastavne aktivnosti i to:

 • muzička,
 • recitatorska,
 • folklorska,
 • solistička,
 • šahovska sekcija.

Školska 1973/74. godina počela je 6. septembra sa upisanih 570 učenika. Na početku školske godine nastavu su izvodili 31 nastavnik, 18 redovnih i 13 spoljnih saradnika.

Redovni nastavnici:

 • Ristić Živojin, prof.
 • Bosanac Milan, prof.
 • Vasić Tomislav, prof.
 • Fidler Nada, ing.
 • Halvalić Ivan, prof.
 • Radoš Nikola, prof.
 • Bilić Huso, prof.
 • Kalajdžić Nadžija, prof.
 • Jurković Noruzela, ljekar
 • Rozđerović dr Zvonimir,
 • Mulanzelić dr Fejzo,
 • Obradović Dušanka, v.m.š.
 • Dizdar Munira, v.m.š.
 • Pejković Anlozija, prof.
 • Brančić Nikoletka, medicinska sestra,
 • Omeragić Amira, medicinska sestra,
 • Imamović Šaha, medicinska sestra.

Spoljni saradnici:

 • Šarović Svetozar, prof.
 • Kačić dr Ante,
 • Novković Ana, v.m.š.
 • Rajko Milisav, prof.
 • Stanković Aleksandar, prof.
 • Bajić Josip, prof.
 • Hujić Strahinja, socijalni radnik
 • Avdić Šemso, prof.
 • Bikić Suada, prof.
 • Salihspahić Džemal, prof.
 • Pupović Soja, prof.
 • Pižurica dr Ivan,
 • Lukić Mira, prof,
 • Oslojić Predrag, prof.