Učenica generacije za školsku 2023/2024.godinu

UČENICA GENERACIJE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Svi nam pričaju da se rad i disciplina isplate, a Elma je to i dokazala. Naime, kako se završava školska godine, dolazi i vrijeme da se proglasi učenik generacije. Upravo zbog toga ovih dana smo izuzetno ponosni na našu Elmu Horozović. Elma je, sada već kao učenica generacije, protekle četiri godine radila i učila izuzetno marljivo, te bila uporana u svojim ciljevima. Kao učenica imala je odličan uspjeh, kao i primjerno vladanje tokom cijele srednje škole. Komisija za bodovanje kandidata pri izboru učenika generacije, koju je imenovalo Nastavničko vijeće JU Medicinske škole Zenica, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole i sve to na osnovu podataka iz pedagoške dokumentacije i evidencije Škole, te diploma, certifikata, potvrda i diploma koje je dostavila Elma, izvršila je bodovanje te našu Elmu proglasila kao učenicu generacije sa 410 bodova.

Ponosni na Elmu Horozović – učenicu generacije za školsku 2023/2024. godinu.

Kolektiv Medicinske škole Zenica