16.Oktobar se obiljezava kao Svjetski dan reanimacije u cijelom svijetu

Prvi put u BiH u organizaciji Udruzenja hitnih/urgentnih med.tehnicara u saradnji sa Medicinskom skolom Zenica. U sali Med.skole je odrzana predavanje BLS -osnovno odrzavanje zivota, a nakon toga na Trgu A.Izetbegivica su ucenici naucili osnove reanimacije koje su vjezbali na lutkama za reanimaciju.