12.05. Dan sestrinstva

Svake godine medicinske sestre širom svijeta u spomen na rođendan Florence Nightingel obilježavaju Dan sestrinstva, 12.05. Ona je začetnica modernog sestrinstva koja je polovinom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njega bolesnih.
Osim svih doprinosa sestrinstvu čak je i davne 1860 godine otvorila prvu školu za medicinske sestre u Londonu.
Svake se godine na ovaj dan profesori, ali i učenici medicinske škole, kao i zdravstveni radnici širom svijeta osvrnu na ovaj dan, te ga simbolično obilježavaju.