Zahvalnica

Ovim putem se zahvaljujemo firmi d.o.o. „Zefarm“ na vrijednoj donaciji medicinskog materijala za kabinet zdravstvene njege naše škole. S doniranim materijalom naši učenici će biti u mogućnosti da više vježbaju i na taj način teoriju pretoče u praksu, te usvoje i usavrše svoje vještine. Zahvaljujemo se također i našoj učenici Sumei Žuna I-6 i mr.ph. Belma Žuna, koje su bile posrednici i preporučile našu školu za ovu vrijednu donaciju. Drago nam je da ljudi prepoznaju vrijednost obrazovanja i ulažu u njega i na taj način pomažu da ovu školu zajedno učinimo boljim mjestom za sve nas.