Uputstvo za izvođenje nastave od 07.02.2022. godine

U skladu sa Uputstvom o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona u drugom polugodištu školske 2021/2022.g. broj 10-34-11546-16/22 od 03.02.2022.g. informišemo Vas u nastavku o planu i rasporedu organizacije nastavnog procesa u našoj školi.

Uputstvo (<<link>>)