Svjetski dan tolerancije

16.11. MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

Tolerancija podrazumijeva poštovanje, prihvatanje i uvažavanje različitosti u svjetskim kulturama, volju i težnju prihvatanja i uvažavanja različitosti, neovisno o političkom uvjerenju, vjerskim, dobnim, rasnim ili spolnim razlikama. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju te predstavlja harmoniju u različitostima.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije je podići svijest o važnosti tolerancije, odnosno o važnosti prihvatanja i uvažavanja tuđih ideja, stavova i načina života. Osim podizanja svijesti o toleranciji, tim danom nastoji se ukazati na važnost brojnih međunarodnih dokumenata iz područja ljudskih prava kao što su: Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacija žena, Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima itd.

Na toleranciji bi se obavezno trebali graditi međuljudski odnosi, a ne na nanošenju štete i neugodnosti, prije svega samome sebi, a onda drugima.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebalo bi da jedna sa drugima postupaju u duhu bratstva.“(Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, član 1)

Dakle, svi smo rođeni različiti, ali su nam prava ista. Svaka osoba ima nešto jedinstveno i trebamo naučiti prihvatati te različitosti, ako već nismo. Postoje neka univerzalna ljudska prava koja poštuje i propagira svaki dobronamjeran čovjek, bez obzira na različitost. Međutim, i dalje je stanje zabrinjavajuće, posebno kad su u pitanju granice moralnog i etičkog ljudskog univerzuma. Najčešće neprihvatanje određenih normi ponašanja, uskogrudnost, neprihvatanje drugog i drugačijeg je uzrok sukoba i nasilja. U 21.vijeku na sceni su bolne i nevjerovatne scene nasilja, genocida i krajnje dehumanizirajućih prizora. Zidovi se grade radi razdvajanja ljudi, a mostovi radi spajanja ljudi. Budimo oni koji grade mostove, a ne zidove i zidine. Od različitih boja, predivan crtež nastane. Crtajmo zajedno prelijepe pejzaže zajedništva.

Budimo oni koji su uvijek na strani pravde, dovoljno otvorenog srca da razumijemo i prihvatimo čak i ono što nije u skladu s našim promišljanjima. „Da bi vjerovao u svoj sopstveni put, ne moraš da dokazuješ da je tuđi pogrešan.“

Lejla Dajić