Obilježen svjetski dan borbe protiv raka

Svjetski dan borbe protiv raka

Svake godine, 04. februara obilježava se Svjetski dan borbe protiv raka, čiji je cilj podići svijest o prevenciji, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja ove globalne epidemije modernog doba.

Učenice III 5 razreda zajedno sa nastavnicom Maidom Džerahović obilježili su ovaj dan dijeljenjem edukativnih brošura i vrpci posjetiteljima i pacijentima Kantonalne bolnice Zenica kao i svojim kolegama u školi.

Cilj brošura jeste edukacija i informisanje stanovništva sa ciljem samokontrole, samozaštite, promjene ponašanja i reduciranja faktora rizika.