I dalje čas traje 30 minuta

Poštovani,

u Medicinskoj školi još uvijek nisu završeni radovi (promjena ventila na radijatorima) i zbog toga će čas i dalje biti skraćen na 30 minuta, jer grijanja i dalje nema u našoj školi.

Izvođači radova su nas obavijestili da bi radovi trebali biti završeni početkom sedmice. Po završetku radova se vraćamo na redovan nastavni proces (45 minuta čas), o čemu ćete biti informisani.

Srdačan pozdrav.