Čestitka Elmi Horozović

Franjevačka klasična gimnazija Bosne Srebrne, Visoko pod rukovodstvom ravnatelja fra Ivana Nujića, a uz veliku podršku dobrih i plemenitih ljudi, raspisala je u februaru literarni natječaj „Dobrota se ne zaboravlja“. Nastojeći na taj način graditi i njegovati kulturu sjećanja i solidarnosti sa žrtvama nasilja, i kulturu zahvalnosti za doživljenu dobrotu, pozvali su mlade svih osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini da napišu svoj rad na navedenu temu. Radove je trebalo poslati u proznom obliku (esej ili priča), opsega najviše 700 riječi, a konačni rezultati objavljeni su prije nekoliko dana.
U kategoriji srednjih škola na natječaj su se prijavila 102 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine, a našu školu je predstavljala Elma Horozović, kojoj od srca čestitamo za učešće u ovom lijepom kulturnom događaju. 👏🏻👏🏻👏🏻