27.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježen 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja globalna je kampanja koja počinje 25. novembra kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj kampanje je probuditi svijest i potaknuti na djelovanje u smislu prevencije i zaustavljanja nasilja nad ženama i djevočicama širom svijeta.
Situacija u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem o Bosni i Hercegovini je alarmantna. Nasilje nad ženama postalo je sastavni dio svakodnevnog života. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, od 2015. do danas ubijeno je oko 70 žena. Prema podacima iz 2021. godine svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga žena starija od 15 godina doživjela je neki oblik fizičkog, psihičkog ili ekonomskog nasilja. Prema istraživanjima iz 2017. godine 47% žena/ ispitanica se izjasnilo da je doživjelo neki oblik nasilja, a poražavajuća je činjenica da 82% njih nikada nije prijavilo nasilje nadležnim institucijama. Samo 18% ispitanica odvažilo se da prijavi nasilje. Zabrinjavajuća je i činjenica da je priličan broj ispitanica snažne ispade ljubomore označilo kao blaži oblik nasilja. Prema nezvaničnoj i nepotpunoj statistici, dakle, u Bosni i Hercegovini od 2015. godine skoro 70 žena je ubijeno. Ubili su ih trenutni ili bivši partneri. U tekućoj, 2023. godini, ubijeno je 7 žena, od kojih su 2 ubijene pred svojom djecom, 5 ih je ubijeno u svom domu, jedna na radnom mjestu i jedna u kući u kojoj se skrivala od ubice. Većini ovih ubistava prethodilo je učestalo zlostavljanje u kući, prijetnje i zastrašivanje, kao i prijave policiji. Nisu bile zaštićene!!!Za razliku od drugih ubistava, ubistvo žene je povezano sa općim položajem žene u društvu, diskriminacijom žene, nejednakom raspodjelom moći između muškaraca i žena, stereotipima i predrasudama.
Kako smo već naveli, u 2023. godini ubijeno je 7 žena:
N.M. – Prijedor – januar;
K.S. – Tuzla – maj;
N.H. – Gradačac – avgust;
Č.T. – Gradačac – avgust;
D.A. – Zavidovići – septembar;
E.M. – Sarajevo – novembar.

Koliko se ovih ubistava moglo spriječiti da se uložilo u dugotrajnu i stvarnu resocijalizaciju (psiho-socijalni tretman) počinitelja? Koliko se ovih ubistava moglo spriječiti da postoji dosljedna primjena nulte tolerancije na rodno zasnovanom nasilje?
NASILJE NAD ŽENAMA ČIN JE KUKAVIČLUKA!
STOP NASILJU NAD ŽENAMA!
ZAUSTAVIMO FEMICID!