26.10.Donacija Zefarma-a

Poklon donacija

 

Već dugi niz godina Zefarm je ruka podrške za našu školu, odnosno naše učenike. I ove školske godine Zefarm je donirao određen materijal za potrebe praktične nastave- zdravstvene njege, za humanitarni bazar za narod Palestine, kao i za školski bazar. Samim tim uveliko je pružena pomoć da realizujemo pomenute aktivnosti sa učenicima i profesorima.

Veliko hvala dugujemo kolektivu lagera Zefarma zajedno sa Belmom Žuna i Sumejom Žuna (IV⁶). Predstavnici Zefarma su dostavili potrebno na osnovu spiska potrebnog materijala koji je pripremila Larisa Jovanović, prof. a marijal su zaprimili, prebrojali i sortirali profesori Fatima Zaimović i Tarik Čolaković.

Još jednom hvala svima…