11.12.- Međunarodni dan UNICEF-a

11. decembar- MEĐUNARODNI DAN UNICEF-a

Na današnji dan 11. decembra, davne 1946. osnovana je vodeća svjetska organizacija koja se brine o djeci te njihovim pravima i životnim potrebama pod nazivom UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu).

Od onda pa sve do danas organizacija djeluje u više od 150 zemalja u kojima pomaže djeci da prežive i izgrade svoje potencijale u što normalnijoj okolini, te se svake godine baš na ovaj dan obilježava postojanje ove organizacije. Po UNICEF-ovu izvješću, provedenom 2009.godine, više od polovice djece u zemljama u razvoju nama primjeren “krov nad glavom” i pristup sanitarnim čvorovima i pitkoj vodi, kao ni zdravstvenu zaštitu niti pravilnu njegu.
Oko 300 miliona djece nema nikakvog pristupa informacijama putem TV-a, radija ili novina,140 miliona djece, većinom djevojčica, nije pohađalo školu, a 90 miliona ih je ozbiljno pothranjenjeno. Iako se nekima ove informacije čine daleke i strane, nažalost se sve češće događaju i u našoj okolini.
Jer kako kaže Povelja o pravima djeteta “Čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.”