01.12. Svjetski dan borbe protiv HIV-a/AIDS-a

01.12. se obilježava Svjetski dan borbe protiv HIV-a/AIDS-a. Tim povodom su naše kolegice Uma Čeliković-Neimarlija, Irma Škulj, Belmina Pivić i Amra Delić zajedno sa učenicima naše škole obilježile ovaj dan dijeljenjem promotivnih letaka, crvenih ribona i anketiranjem prolaznika u TC Džananović.