Medijska i informacijska pismenost

Nekoliko učenika naše škole, zajedno sa profesoricom Selmom Kavazović, je u okviru Sajma Medijske i informacijske pismenosti, kroz učeničke referate, obradilo teme medija, informacija i pismenosti.


Danas su dobili poziv RTV Zenica za učešće u radio-emisiji, i učenica Adna Talundžić je dala intervju o tome šta su naučili o ovoj temi i do kakvog su zaključka došli, a šta je izjavila, možete pročitati u nastavku:

Iako se kao, učenici medicinske škole, obrazujemo za medicinski poziv, ova tema nas je ipak zainteresirala, jer smo svjesni koliko je medijska i informacijska pismenost savremenog čovjeka u današnjem svijetu bitna. U okviru NPP-a za IV razred medicinske škole, iz predmeta Bosanski jezik i književnost predviđena je nastavna jedinka – Medijska kultura, i u sklopu toga mi smo razgovarali o medijima uopće, kako su oni povezani sa obrazovanjem, a ono na šta smo se najviše bazirali jeste uticaj medija, posebno na život mojih vršnjaka, i svih adolescenata. Zaključili smo da uticaj medija nije isključivo dobar ili loš, nego da smo mi ti koji biramo na koji način ćemo ih koristiti. S jedne strane, oni nam mogu olakšati učenje, proširiti znanje i obrazovanje, doprinijeti našem razvoju u svakom smislu, ali s druge strane oni sve više koče maštu i kreativost, podstiču destruktivno i nasilno ponašanje, održavaju stereotipe, dovode do propadanja moralnih vrijednost i sl. Ono što se danas na televiziji najviše prikazuje jeste nasilje, koje ima jako negativan uticaj na ponašanje jedne mlade osobe. Učestalo prikazivanje takvih sadržaja stimuliše nasilno ponašanje i mišljenje da je nasilje najbolji način rješavanja sukoba. Također, mnogo su prisutni i stereotipi o tome kako se jedan dječak i djevojčica trebaju ponašati. Nečitanje lektira je još jedan od problema koji se pojavljuje, a konkretno je vezan za školu i ovaj predmet, jer učenici sve više traže prepričane lektire i njihove analize na internetu, a da knjigu zanemare. Medijski svijet je pun manipulacija i prevara, pogotovo u informatičkom dijelu, i ako nismo dovoljno edukovani u tom polju, mogu se pojaviti problemi koji će nas pratiti u budućnosti. Zato želimo da ukažemo na važnost pravilnog korištenje medija, da ne bismo došli u situaciju da mi budemo ti koji nasjedaju na lažne vijesti, šire dezinformacije i sl.

Naš zaključak je da medijska i informacijska pismenost jako važna, za sve generacije, i da bi se veća pažnja trebala posvetiti tome. Mi ćemo se potruditi da i druge potaknemo na to.