09.10. Saradnja sa JU Penzionerski dom sa stacionarom ZDK

SARADNJA KOJA SE NASTAVLJA

 

Već dugi niz godina ponosni smo na saradnju između naše škole i JU Penzionerskog doma sa Stacionarom ZDK.

 

Osmišljavanje zajedničkih oblika saradnje između škole i Doma doprinosi održivom razvoju zajednice. Primjeri dobre saradnje rezultirali su brojnim zajedničkim akcijama poput pošumljavanja dvorišta Doma, svakodnevno obavljanje praktične nastave naših učenika kroz druženje sa korisnicima i uposlenicima doma, razne radionice i slično.

Zajednička potpora omogućila je realizaciju brojnih školskih projekata.

Hvala direktoru Damiru Jukiću, korisnicima I uposlenicima Doma na susretljivosti i podršci i želimo im još puno godina uspješnog rada i poslovanja!