05.12. Donacija Zefarma

🩺 Poklon donacija! 🩺 Zefarm d.o.o. je kompanija koja je dugi niz godina partner naše škole! Zajedno sa njihovom magistrom Belmom Žuna, našom učenicom Sumeom Žuna IV-6 i profesoricom zdravstvene njege Larisom Jovanović, Zefarm je donirao određeni materijal u prostorije za izvođenje zdravstvene njege – praktične nastave, kao i za predmet laboratorijska dijagnostika. Velika zahvalnost kolektivu lagera Zefarma, učenici Sumei Žuna, te profesorici Larisi Jovanović od kolektiva i učenika Medicinske škole Zenica. ❤️