02.11. Vježba u SHMP

Danas su učenici IV-3 u sklopu predmeta Urgentna stanja i hitni medicinski postupci imali vježbu CPR-a.Vježbali su na modernim lutkama za reanimaciju u SHMP. Zahvaljujemo se hitnoj medicinskoj pomoći koja nam je omogućila da ovo realizujemo i koja nam godinama ustupa prostorije i materijal za vježbu i edukaciju naših učenika . Također zahvaljujemo načelniku, glavnoj sestri i ljekarima i ljubaznim tehničarima za nesebičnu pomoć koju poklanjaju djeci.